มท.1สั่งผู้ว่าฯเอาผิดกำนัน-ผญบ.ขึ้นเวที กปปส.

Home / ข่าวการเมือง / มท.1สั่งผู้ว่าฯเอาผิดกำนัน-ผญบ.ขึ้นเวที กปปส.

มท.1 สั่ง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เอาผิด “กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน” ขึ้นเวที กปปส. ติง เป็นพนักงานของรัฐ ก่อนทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบ

507208-01

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่อยงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตรวจสอบกรณีที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร ขึ้นเวที กปปส. เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ การเข้าร่วมกระทำการในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่สวมเครื่องแบบราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สมควร

ซึ่งการที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกถึงการเลือกข้าง อาจจะทำให้ประชาชนเสื่อมความเคารพและกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร จึงขอเตือนว่า ใครทำอะไรไปต้องรับผิดชอบ และการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา 95 ที่กำหนดให้ กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรักษาชื่อเสียงมิให้เสื่อมเสีย และมาตรา 82 ที่ห้ามมิให้ใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น