ทบ.วอนอย่าบีบ ผบ.ทบ.-ทหาร เลือกข้าง-ปฏิวัติ

Home / ข่าวการเมือง / ทบ.วอนอย่าบีบ ผบ.ทบ.-ทหาร เลือกข้าง-ปฏิวัติ

ทบ.วอนอย่าบีบ ผบ.ทบ.-ทหาร เลือกข้าง ปูดปฏิวัติ ขอม็อบชุมนุมปิดกรุงเทพ 13ม.ค.สงบ

แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนายกรัฐมนตรี และผบ.เหล่าทัพตามออกมาการันตีว่าจะไม่เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ขึ้นในประเทศไทยแน่นอน หลังมีข่าวลือหนาหูว่าการชุมนุมปิดกรุงเทพของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 13ม.ค.นี้ เป็นการปูทางให้ทหารออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหารนั้น

ทหารปฏิวัติ, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ม็อบปิดกรุงเทพ, สุเทพ

วันนี้ (9 ม.ค.) พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก กองทัพบก ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่มีคนบางกลุ่มพยายามบีบให้ทหารเลือกข้างด้วยการปฏิวัติ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ห่วงสถานการณ์ ยิ่งในช่วงนี้ ที่มีปรากฏข่าวจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่พยายามกล่าวถึง ผบ.ทบ. และกองทัพบก ในลักษณะสร้าง ให้สังคมเกิดความรู้สึกขัดแย้ง สับสน และวิตกกังวล

“ยืนยันว่ากองทัพบกพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนปลอดภัย พยายามกำหนดจุดยืนและวางบทบาทให้เหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างดีที่สุดมาตลอด มิใช่มีการเลือกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือคอยโอกาส เพื่อที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มีบางกลุ่มกล่าวอ้าง กองทัพบกเป็นขอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม”

ปัจจุบันกองทัพบกยังคงทำหน้าที่ตามพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมายทุกประการ ไม่ควรกล่าวเชิงบีบบังคับว่ากองทัพต้องเลือกข้างใคร เพราะกองทัพมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือประชาชนต้องปลอดภัย

เรื่องใดที่เป็นความขัดแย้ง หรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาดูแลรับผิดชอบ จะถูกผิดทุกฝ่ายควรยอมรับในกติกา หากยังคงมีการทำลายความเชื่อมั่นในกฎหมาย อาจเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นระหว่างกัน จนนำมาซึ่งความสูญเสียต่อบุคคลในครอบครัวของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์

ขอให้เข้าใจการกระทำใดๆ ของกองทัพบกในปัจจุบัน พยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกประเด็นหากทุกฝ่ายยังมีการใส่ร้ายป้ายสีกันและกันจะทำให้ความเกลียดชังรุนแรงมากขี้นอย่างที่ไม่ควรจะเป็น

“สิ่งที่กองทัพยึดมั่นอยู่เสมอคือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตราบใดที่ทั้ง 4 สถาบันหลัก ยังไม่ถูกทำลาย โดยคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด กองทัพก็จะยังคงเป็นกองทัพที่มีระเบียบ วินัย อยู่เสมอ และจะปกป้องประชาชนคนไทยทุกคน

พยายามจะไม่เข้าไปก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใด หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยความมีมารยาท พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน ประเทศชาติ ในทุกโอกาส ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ชอบธรรม รักษากฎกติกา ของสังคม เช่นดังอาณาอารยะประเทศ ในสังคมโลกปัจจุบัน

ปัญหาของคนไทยต้องแก้โดยคนไทย ทหารยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ เพื่อที่จะรักษาผืนแผ่นดินไทยและคนไทยไว้ เหมือนบรรพบุรุษไทยในอดีต จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายได้โดยเด็ดขาด หากทุกพวกทุกฝ่าย ไม่หยุดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน กองทัพบกพร้อมที่จะปกป้องไว้ด้วยชีวิต

หากฝ่ายหนึ่งทำผิดกฎหมาย อีกฝ่ายก็จะทำผิดกฎหมายด้วย และใช้วิธีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง สุดท้ายประเทศชาติจะเสียหาย ซึ่งคนไทยทุกคน และทหารคงยอมรับไม่ได้

ขอให้เข้าใจว่าว่า ทหารทุกคนก็มีสถานะเป็นประชาชน เป็นพี่น้องลูกหลานของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะกลุ่มไหนฝ่ายใด อย่ามองทหารเป็นศัตรู ตลอดระยะเวลาหลายปีที่มีความขัดแย้ง กองทัพก็พิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกคนทำหน้าที่ โดยไม่เลือกข้าง มาวันนี้ เหตุใดจึงจะพยายามแบ่งทหารออกเป็นพวกเป็นฝ่าย ไม่เข้าใจเหมือนกัน

ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แพร่หลายอยู่ในสื่อ ในโซเชียลมีเดีย ขอให้ประชาชนได้ไตร่ตรองใช้เหตุผลตามข้อเท็จจริง อย่าผลักให้ประเทศชาติและประชาชนต้องถูกแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่าย มิฉะนั้นแล้วในอนาคตจะไม่สามารถหยุดผลกระทบความแตกแยกที่เกิดขึ้นในวงกว้างได้

ขอให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหากันด้วยสันติวิธีตามกระบวนการที่เป็นไปได้ วันนี้สังคมถูกแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่ายในทุกระดับ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทหารจะไม่ยอมให้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายใด เพราะทหารจะต้องเป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ กติกาของสังคม และหยุดความแตกแยกให้ได้ เพื่อนำพาประเทศชาติให้ปลอดภัย

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้คือ : การคอรัปชั่น ระบบราชการ การเข้าสู่และการใช้อำนาจรัฐความชอบธรรม ความเชื่อมั่นและศรัทธา การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จะถูกต้อง ไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ได้ ให้ทุกพวกทุกฝ่ายพอใจ เพื่อยุติปัญหาเหล่านั้นให้ได้อย่างสิ้นเชิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ การเคลื่อนไหวของกปปส.และกลุ่มอื่น ๆ

หลายพวกหลายฝ่ายมองว่าจะการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการพยายามรักษากติกาของสังคม มีความจำเป็นด้วยกันทั้งคู่ แต่หากทุกคนลองนึกย้อนเปรียบดูว่าถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นกับ ลูกหลาน พ่อแม่ หรือคนในครอบครัวของตนเอง ผู้พูด ผู้คิด ผู้กระทำ จะรู้สึกอย่างไร

ขอให้การเคลื่อนไหว หรือการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างสันติวิธี ไม่ต้องการให้ทุกพวกทุกฝ่าย ก้าวไปสู่กับดักของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

“ผู้บัญชาการทหารบก จะไม่นำสถาบันทหารลงไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง และกองทัพบกมีมารยาทพอที่จะไม่ไปละเมิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอีก ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายพึงรักษามารยาทที่ดีต่อกันไว้ด้วย อย่าพยายามยั่วยุ ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนไทยเคารพนับถือ ได้ปกป้อง รักษาประเทศไทย ประชาชนคนไทย ให้มี ชีวิตรอด ปลอดภัย อย่ามีอันตรายใด ๆ มาแผ้วพาล ในห้วงเวลาอันน่าเป็นห่วงนี้ ขอให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความก้าวหน้า สง่างาม ได้อีกครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

MThai News