โพลล์ชี้เด็กไทยไม่อยากเป็นนักการเมือง 89%

Home / ข่าวการเมือง / โพลล์ชี้เด็กไทยไม่อยากเป็นนักการเมือง 89%

สวนดุสิตโพลระบุเด็กไทย”ไม่อยากเป็น นักการเมือง” 89.01% ชี้เหตุผลน่าเบื่อ-วุ่ยวาย

09

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ เรื่องเด็กไทย” กับ การเมืองไทย” ณ วันนี้ ระบุว่า เนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึง  หน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาต่างให้ความสำคัญและมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมวันเด็กในปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังคงร้อนแรง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็กไทย ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ เรื่องเด็กไทย” กับ การเมืองไทย” ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,337 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2557 สรุปผลดังนี้

1.เด็ก” มองการเมืองไทย ณ วันนี้อย่างไร?  อันดับ 1 น่าเบื่อ วุ่นวาย ทะเลาะกันไปมา  61.51%  อันดับ 2 ทำให้ประเทศไม่พัฒนา  ตกต่ำ  ประชาชนไม่มีความสุข  19.25%  อันดับ 3 มีแต่นักการเมืองนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว ขี้โกง ไม่ทำงาน ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  15.09%    อันดับ 4 ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน  ไปโรงเรียนไม่ได้ 4.15%

2.เด็ก” มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย อยู่ขณะนี้อย่างไร?   อันดับ 1 อยากให้คุยกันดีๆ รักกัน สามัคคีกัน  42.15%     อันดับ 2 ต้องมีการลงโทษที่เด็ดขาด โดยเฉพาะกับนักการเมืองที่ทำตัวไม่ดี โกงกิน 21.90%   อันดับ 3  ขอให้ผู้ใหญ่เห็นแก่เด็ก ทำเพื่อเด็ก หยุดทำเรื่องที่ไม่ดี   19.83%  อันดับ 4  ผู้ใหญ่ต้องรู้จักคำว่า ยอม” และคำว่า ให้อภัย”  16.12%

3.เด็ก” อยากให้ นักการเมือง” ทำอะไร? ให้กับ เด็ก” บ้าง     อันดับ 1อยากให้เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก   35.74%      อันดับ 2  ให้ความสำคัญและดูแลเรื่องการศึกษาของเด็ก 25.10%   อันดับ 3  พัฒนาประเทศให้สงบสุข น่าอยู่  21.29%    อันดับ 4  ตั้งใจทำงาน ไม่โกงกิน  ช่วยกันทำงาน รักและสามัคคีกัน  17.87%

4.เด็ก” อยากเป็น นักการเมือง” หรือไม่?    อันดับ 1  ไม่อยากเป็น  89.01%   เพราะเป็นงานยาก ต้องทำงานหนัก มีอาชีพที่อยากทำอยู่แล้ว กลัวเหนื่อย  มีแต่ทะเลาะกัน  ฯลฯ   อันดับ 2    อยากเป็นนักการเมือง10.99%  เพราะอยากเป็นนักการเมืองที่ดี  อยากทำงานเพื่อประเทศชาติ จะได้เจริญก้าวหน้า  จะได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

MThai news