สธ.แถลง ดูแลปชช.ม็อบปิดกทม.13ม.ค.เท่าเทียมกัน

Home / ข่าวการเมือง / สธ.แถลง ดูแลปชช.ม็อบปิดกทม.13ม.ค.เท่าเทียมกัน
กระทรวงสาธารณสุข แถลง ให้การดูแลประชาชน ในวันชุมนุมใหญ่ 13 ม.ค. นี้ เท่าเทียมกันทุกคน ตั้งจุดบริการ 26 จุด รับมือ
508077-01

นาย แพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ถึงหลักการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลประชาชนช่วงมีการชุมนุมทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ (13 ม.ค.) โดยยืนยันถึงหลักการสำคัญว่า จะดูแลประชาชนให้เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งจะมีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ส่วนการดูแลจะแยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ทั้งประชาชนที่ร่วมชุมนุม หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนที่อยู่ตามที่พักอาศัย ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ขณะที่ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในการดูแลประชาชน ศูนย์เอราวัณ จะเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานการดูแล ซึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแต่ละส่วน โดยมีจุดให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น 26 จุด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนหน่วยแพทย์และเวชภัณฑ์ ส่วนการส่งต่อผู้ป่วย จะมีตัวแทนของมูลนิธิต่างๆ ดูแล หากการจราจรติดขัดจะมีหน่วยงานส่งต่อผู้ป่วยออกไปโรงพยาบาลรอบนอกได้

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 1646 ศูนย์เอราวัณ หรือ 1669 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน