“นิด้าโพล” เผยคนกรุงไม่เห็นด้วยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกทม.

Home / ข่าวการเมือง / “นิด้าโพล” เผยคนกรุงไม่เห็นด้วยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกทม.

“นิด้าโพล” เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน กทม. ร้อยละ 57.38 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.08-10.54 ไม่ระบุไม่แน่ใจ

04

ศูนย์สำรวจความเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การออกพระราชกำหนดฉุกเฉินในกรุงเทพฯ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 57 จากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 ตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อรัฐบาล หากรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน เพื่อให้ทหารออกมารักษาความสงบในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 32.08 และร้อยละ 10.54 ไม่ระบุ และไม่แน่ใจ

 

MThai news