กลาโหม ร่อนหนังสือ สั่งทหารทุกเหล่าทัพเป็นกลางทางการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / กลาโหม ร่อนหนังสือ สั่งทหารทุกเหล่าทัพเป็นกลางทางการเมือง

ปลัดกระทรวงกลาโหม สั่ง หทารวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการใด ๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่า เป็นการกระทำของทหาร

01-1

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(17 ม.ค.)  พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่งกลาโหมด่วนที่ 0201/5773 ถึงกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อขอให้ทุกเหล่าทัพกวดขันระเบียบวินัยทหาร โดยในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า

หลังจากที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการชุมนุม พบว่ามีการจับกุมทหาร และอาวุธ พร้อมทั้งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการชุมนุม เช่น มีบัตรการ์ดของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก จึงขอย้ำให้ข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่วิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นที่ปรากฏ

และไม่แต่งเครื่องแบบไปร่วมชุมนุมใด ๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่า เป็นการกระทำของทหาร เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพหากไม่ปฏิบัติตามจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดความเสียหายต่อสถาบันทหารในภาพรวมได้ และจะมีความผิดวินัยทหารในกรณีพกพาอาวุธ และเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ด้วย

หากถูกจับกุมจะมีความผิดทั้งทางอาญา และวินัยทหารด้วย ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองประจำการ รักษาวินัย และกวดขันกำลังพล ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด

MThai news