นิด้าโพลเผย คนกว่า80%ไม่เคยร่วมม็อบกปปส.

Home / ข่าวการเมือง / นิด้าโพลเผย คนกว่า80%ไม่เคยร่วมม็อบกปปส.

“นิด้าโพล” เผย คนร้อยละ 80.87 ไม่เคยร่วมม็อบ กปปส. ขณะร้อยละ 90.10 บอก ได้ความรู้การเมืองเพิ่มขึ้นหลังร่วมชุมนุม

1467242_415890601878313_1321827945_n

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองของคนไทย” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,007 หน่วยตัวอย่าง

ซึ่งจากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท. (เครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย)/ กลุ่ม กปท. (กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ) พบว่า

ประชาชน ร้อยละ 80.87 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. ขณะที่ ร้อยละ 19.13 ระบุว่า เคยเข้าร่วมชุมนุม

เมื่อถามถึงสถานที่ในการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. พบว่า ในจำนวนของผู้ที่เคยเข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.20 ระบุว่า เข้าร่วมชุมนุมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครขณะที่ ร้อยละ 50.78 ระบุว่า ได้เข้าร่วมชุมนุมในพื้นที่ต่างจังหวัด

และเมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้ทางการเมือง ภายหลังจากการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส./ กลุ่ม คปท./ กลุ่ม กปท. พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.10 ระบุว่า ได้รับความรู้ทางการเมืองเพิ่มขึ้นขณะที่ ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ได้รับความรู้ทางการเมืองเท่าเดิม และร้อยละ 1.56 ระบุว่า ไม่แน่ใจ