กาชาด วอนอย่านำเครื่องหมายกาชาดไปเอี่ยวการเมือง ชี้ ยึดหลักสากล

Home / ข่าวการเมือง / กาชาด วอนอย่านำเครื่องหมายกาชาดไปเอี่ยวการเมือง ชี้ ยึดหลักสากล

วันนี้(21 ม.ค.) ที่เฟซบุ๊คของสภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society) ได้เผยเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายกาชาดไปโยงกับเรื่องการเมือง โดยระบุว่า

10752_722114451156892_1461113412_n

ทุกท่าน ทุกสายอาชีพ มีสิทธิส่วนบุคคลในการเลือกฝักฝ่ายใดก็ได้ แต่ไม่ควรนำเครื่องหมายกาชาดไปเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด กาชาดไม่ฝักฝ่ายใด มีความเป็นกลาง ตามหลักการกาชาด 7 ประการ ขอวอนทุกท่านอย่านำเครื่องหมายกาชาดไปใช้ในทางที่ผิดอีกเลยค่ะ

สภากาชาดไทยรวมถึงองค์กรกาชาดทั่วโลกยึดถือปฏิบัติภารกิจตามหลักการกาชาด 7 ประการ ได้แก่ ความมีมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ ความเป็นอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวนั้นมีกฏข้อบังคับใช้

การใช้เครื่องหมายกาชาดมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ข้อ คือ เพื่อบ่งชี้ และเพื่อคุ้มครอง ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิดและไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าผิดกฏหมาย หากท่านใดพบเห็นการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งเตือนบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือโทรแจ้งได้ที่ 022564037-8

MThai News

15085_713235592043440_1860121005_n

58519_713235545376778_1569515396_n