คุก 6 เดือน ฉีกบัตรเลือกตั้งผิดกฎหมาย

Home / ข่าวการเมือง / คุก 6 เดือน ฉีกบัตรเลือกตั้งผิดกฎหมาย

ตร. เตือน กระทำผิดกฎหมายฉีกบัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก 6 เดือน และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก 5 ปี

08

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งข้อกฎหมายการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีมีการฉีกบัตรเลือกตั้งตามที่ฝ่ายกฎหมายศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศรส.ลต.ตร.) ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งว่า หากเกิดเหตุที่มีผู้กระทำความผิดโดยการฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวนหลายคน ให้ดำเนินการดังนี้

1.ผู้กระทำความผิดโดยการฉีกบัตรเลือกมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11850/2554 กำหนดแนวทางว่าสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี จะต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยจงใจฉีกบัตรเลือกตั้งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 148 ฐานทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย อันเป็นบทกฎหมายอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อย พิพากษาจำคุก 6 เดือน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี

2.เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมเนื่องจากถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า และ3.หากมีผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จะสามารถกระทำได้เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในภายหลังเช่นการถ่ายภาพการฉีกบัตร เป็นต้น

MThai news