เผยเอกสาร สุเทพ กู้เงิน25ล้าน ทุนตั้งต้นก่อนลุยม็อบ

Home / ข่าวการเมือง / เผยเอกสาร สุเทพ กู้เงิน25ล้าน ทุนตั้งต้นก่อนลุยม็อบ

วันนี้(30 ม.ค.) สำนักข่าวอิศรา  ได้เปิดเผยรายละเอียดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ที่ยื่นต่อป.ป.ช. เมื่อปลายเดือน พ.ย. ก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งส.ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้

8733-1
ทรัพย์สินทั้งหมดรวมคู่สมรส รวม 210,139,734 บาท โดยมีรายละเอียดแยกย่อยดังนี้
– เงินฝาก 3,570,364 บาท
– ที่ดิน 177,004,250 บาท
-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,975,120 บาท
– ยานพาหนะ 27,590,000 บาท

หนี้สินทั้งหมดรวมคู่สมรส รวม 323,976,645 บาท โดยมีรายละเอียดแยกย่อยดังนี้
– เงินเบิกเกินบัญชี 15,600 บาท
– เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 238,343,910 บาท
– หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 85,617,134 บาท

รายงานระบุว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 50 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินปรับขึ้นมามากกว่า 270 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินและหนี้สินที่นายสุเทพ แจ้งไว้ในช่วงเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ซึ่งมีหนี้ระบุที่มา 3 แหล่งคือ

1. บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส จำนวน 15,600.74 บาท
2. เงินกู้จากธนาคาร จำนวน 5 แห่ง รวมวงเงิน 238,343,910.26 บาท
3.หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดง 2 รายการ รวมวงเงิน 85,617,134.20 บาท

รวมถึงมีสัญญาเงินกู้จำนวน 25 ล้านบาท  จากนายวิศว ศรีรัตนประภาส มีการนำโฉนดที่ดิน เลขที่ 5071 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจำนองเป็นประกันการกู้ยืมเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละแปดต่อปี และนำส่งดอกเบี้ยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการกู้เงินก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.

ทั้งนี้เงินจำนวน 25 ล้านบาทที่ปรากฎตามเอกสารดังกล่าว คาดว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินทุนของม็อบ 500ล้านบาท ที่เคยมีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้

ssssssss