ศาลแพ่ง ไม่คุ้มครองชั่วคราว ถอนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Home / ข่าวการเมือง / ศาลแพ่ง ไม่คุ้มครองชั่วคราว ถอนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลแพ่ง ไม่คุ้มครองชั่วคราว กปปส.ร้องถอนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็นอำนาจของรัฐที่สามารถทำได้ แต่จะคุ้มครองในส่วนห้ามยึด และอายัดสินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ในระหว่างยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินแทน

วันนี้ (31 ม.ค. 57) ศาลแพ่งใด้มีการพิจารณาคำร้องของนายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. ที่เรียกร้องให้มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราว และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ข่าวม็อบ, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ศาลแพ่ง, กปปส.
ถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. 

โดยศาลได้พิเคราะห์แล้ว จึงมีคำสั่งไม่คุ้มครองช่วงคราวในส่วนของการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาทิเช่น ห้ามใช้อาคาร ห้ามใช้ถนน, ห้ามให้ออกจากพื้นที่ รวมไปถึงการจะใช้กำลังในการสลายการชุมนุม เนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่สามารถจะทำได้

แต่ทั้งนี้ศาลจะขอคุ้มครองชั่วคราวในส่วนของการห้ามยึด และอายัดสินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ เนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมของ กปปส. ยังเป็นไปโดยด้วยความสงบ สุจริตตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำสั่งคุ้มครองนี้จะมีไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ขณะที่ นายถาวร ได้กล่าวภายหลังศาลแพ่งมีคำสั่งตัดสิน ว่า  พอใจคำสั่งศาลแพ่งให้รัฐบาลใช้อำนาจสมควรแก่เหตุ ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดีจะรอศาลชี้ขาดถอนพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกหรือไม่ในวันที่ 6ก.พ. นี้

MThai News