ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฏีกาวัน เลือกตั้งสว. 30 มี.ค.

Home / ข่าวการเมือง / ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฏีกาวัน เลือกตั้งสว. 30 มี.ค.

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฏีกาวันเลือกตั้งสว.30มีค. เปิดรับสมัคร 4-8 มี.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (2 มี.ค. 57) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นทั่วไป พ.ศ.2557 แล้ว

เลือกตั้ง ส.ว., เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, ข่าวเลือกตั้ง

โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้มีการเลือกตั้ง ส.ว.เป็นการทั่วไปในวันที่ 30 มี.ค. ขณะเดียวกันให้เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 มี.ค.นี้

MThai News