53พรรคการเมือง มีมติให้ กกต.-รัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งใหม่ใน 45-60วัน

Home / ข่าวการเมือง / 53พรรคการเมือง มีมติให้ กกต.-รัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งใหม่ใน 45-60วัน

53พรรคการเมือง มีมติให้ กกต.-รัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งใหม่ใน 45-60วัน หวังให้ประเทศเดินหน้า แก้ปัยหาขัดแย้ง

นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุม 53พรรคการเมือง เพื่อเดินหน้าประชาธิปไตย หาทางออกการเลือกตั้งในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร่งด่วน และออกพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พรรคการเมืองไทย, ข่าวเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้จะมีการเสนอให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดหมายการประชุมร่วมกัน ระหว่างรัฐบาล และพรรคการเมืองโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้สอบถามความชัดเจนจาก กกต. เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเลือกตั้ง การดำเนินกิจกรรมที่ใช้ในการหาเสียง แนวทางจัดการให้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้ง รวมทั้งการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง

MThai News