กกต.แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. แจ้งเหตุภายใน 6 เม.ย.นี้

Home / ข่าวการเมือง / กกต.แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. แจ้งเหตุภายใน 6 เม.ย.นี้

กกต.แนะผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ว. แจ้งเหตุภายใน 6 เม.ย.นี้ บอกป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (1 เม.ย. 57) ทาง กกต. ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้ไปชี้แจงเหตุผลของการไม่ออกไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 6 เม.ย.นี้

เลือกตั้งส.ว., ข่าวเลือกตั้ง, กกต.

โดยนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการกกต. เผยว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง 3 ประการ คือ
1.สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ(ส.ว.)
2.สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
และ3.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งวิธีการขอแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ มีขั้นตอนปฏิบัติ คือ กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ (ส.ว.28) พร้อมระบุหมายเลขบัตร ปชช., ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และแบบหลักฐานชี้แจงเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แล้วยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

หรือหากไม่สะดวกสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือทำการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ที่ www.ect .go.th.

MThai News