สมชัย ยันลต.ใหม่ใน 90 วัน หากสงบ รอถกพรรค 22 เม.ย.

Home / ข่าวการเมือง / สมชัย ยันลต.ใหม่ใน 90 วัน หากสงบ รอถกพรรค 22 เม.ย.

กกต. เผยแนวทางจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งใหม่ พร้อมแก้ไขระเบียบ เพิ่มช่องทางรับสมัคร ป้องปัญหาขวางเลือกตั้ง คาด หากการเมืองปกติ จัดเลือกตั้งได้ ภายใน 90 วัน

เลือกตั้ง, ข่าวเลือกตั้ง, เลือกตั้ง 2557

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งใหม่ ก่อนหารือร่วมกับ พรรคการเมืองว่า วันที่ 17 เม.ย. นี้ กกต. จะมีการประชุม เพื่อกำหนดประเด็นการหารือร่วมกับพรรคการเมืองที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน

ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้มีหน้าที่นำพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ โดยที่ กกต.และรัฐบาลต้องมีความเห็นร่วมกันกำหนดวันเลือกตั้งว่า วันใดเหมาะสม เพราะหากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ก็จะไม่เกิดขึ้น

ซึ่งส่วนตัวมองว่า การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งใหม่นั้น จะสามารถกระทำได้ ภายใน 90 วัน หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองกลับสู่ภาวะปกติ ตามความเห็นร่วมกัน ระหว่าง กกต. และ กองทัพ หน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ ที่มองว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ หลังจากหารือกับ พรรคการเมืองแล้ว กกต. จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์สรุปความเห็นของแต่ละฝ่ายก่อนจะนัดหารือกับรัฐบาลต่อไป อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ กกต. ได้มีการแก้ไขระเบียบของ กกต. เพิ่มช่องทางให้สามารถรับสมัคร ส.ส. ผ่านทางระบบไปรษณีย์แล้ว

เพื่อป้องกันปัญหาการขัดขวางการรับสมัคร อย่างกรณี 28 เขต ที่เกิดขึ้น พร้อมเตรียมแก้ไขระเบียบให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งจะใช้เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขตเท่านั้น โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ ภายใน 1 เดือน หลังสามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ชัดเจน