ยิ่งลักษณ์ หวังชาติพ้นวิกฤต เดินหน้าเลือกตั้งตาม รธน.

Home / ข่าวการเมือง / ยิ่งลักษณ์ หวังชาติพ้นวิกฤต เดินหน้าเลือกตั้งตาม รธน.

ยิ่งลักษณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก แจงได้เร่งรัดหน่วยงานร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน หวังประเทศหลุดพ้นวิกฤตความขัดแย้งสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

07

วันนี้(30 เม.ย.)น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า วันนี้ดิฉันได้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เพื่อติดตามปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลของการชุมนุมทางการเมือง จากเดิมที่จะต้องมีการเลือกตั้งได้ภายใน 60 วัน

หลังจากที่ได้มีการยุบสภาตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่ในปัจจุบันการเลือกตั้งได้ล่าช้ากว่ากรอบการเลือกตั้งไปกว่า 3 เดือนแล้ว

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มองเห็นถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำงบประมาณปี 2558 ที่ต้องล่าช้าออกไป แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ที่ลดลง ความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้จากการปิดแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศมาเลเซีย การส่งออกที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวที่ลดลง การจัดทำรายงานการค้ามนุษย์ (TIP report)

รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดทำเกษตรโซนนิ่ง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้อย่างจำกัดภายใต้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 181 เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและไม่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็ได้เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย สภาพัฒน์ฯ กระทรวงคลัง สำนักงบประมาณ กฤษฎีกา เพื่อเร่งรัดโครงการที่ค้างการพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อพี่น้องประชาชน

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศจะสามารถหลุดพ้นจากความขัดแย้งและทุกฝ่ายสามารถหันหน้าพูดคุยกันอย่างสันติ รวมทั้งสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากความต้องการของประชาชนที่แท้จริงโดยเร็วค่ะ

MThai News