เรืองไกร ยื่นสอบจริยธรรม ปธ.-เลขาฯศาลปกครอง ฝากนายตำรวจ

Home / ข่าวการเมือง / เรืองไกร ยื่นสอบจริยธรรม ปธ.-เลขาฯศาลปกครอง ฝากนายตำรวจ

เรืองไกร ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินสอบจริยธรรม ประธานศาลปกครองสูงสุดและเลขาฯศาลปกครอง ส่งจดหมายฝากนายตำรวจขึ้นเป็นผกก.

09

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เผยว่า วันนี้(30เม.ย.) ได้ส่งไปรษณีย์ถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555 ข้อ12 (8) และ (10) หรือไม่ รวมทั้งขอให้ตรวจสอบประธานศาลปกครองสูงสุดด้วยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประกาศ ก.ศป.เรื่อง วินัยการเป็นตุลาการศาลปกครอง ข้อ 7 วรรคหนึ่งหรือไม่

เนื่องจากนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ส่งจดหมายไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายพ.ต.อ.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผกก.ศูนย์รวมข่าวฯ บก.สปพ.โดยออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริง

ทั้งนี้ แม้ว่าทางศาลปกครองจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบนายดิเรกฤทธิ์แล้ว แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประธานศาลปกครองสูงสุดด้วย

ดังนั้นตนเห็นว่าจำเป็นที่ผู้ตรวจการฯ ต้องดำเนินการสอบจริยธรรมประธานศาลปกครองสูงสุดด้วย ทั้งนี้ โดยอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดมีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม แต่เลขาฯ กลับกระทำการให้ประธานศาลปกครองสูงสุดได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ ดังนั้น ศาลปกครองควรตั้งคณะกรรมการสอบประธานศาลฯ ด้วย เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงข้อกล่าวหา ทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง

MThai News