คสช.ออกประกาศเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 17 ราย

Home / ข่าวการเมือง / คสช.ออกประกาศเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 17 ราย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 30 /2557 คำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 30 พ.ค.เวลา 10.00-12.00น.

29

1.น.ส.อภิรดี สุพรรณ

2.นายประเสริฐ ทองนุ่ม

3.นายสุนทร ลิ้มภิกุล

4.นายประวิทย์ ใจห้าว

5.นายอาน่า วิภูสมิท

6.นายณรงค์ แก้วพรพงศ์

7.พ.ต.อ.(พิเศษ) พินิจ ไชยเสนีย์

8.นายชัยมงคล เสน่หา

9.นายอนุศักดิ์ อนุการ

 และ ฉบับ 31/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม วันที่ 30 พ.ค. 2557 ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ เวลา 10.00-11.00น.

1.นายสุวิชา พานิชผล

2.น.ส.สายลม กาบบัวแดง

3.นายโยธิน ศรีจันทร์เทพ

4.นายแพทย์สง่า คุณยศยิ่ง

5.ร.อ.ทองทศ มากสาคร

6.นางมณีรัตน์ โกทันต์

7. นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

8. นายปิยบุตร พรหมลักขโณ

MThai News