ออกหมายเรียก เจ๊ดา ดารุณี- อั๊ม เนโก๊ะ- โกตี๋ รวม 21บุคคลไม่รายงานตัว คสช.

Home / ข่าวการเมือง / ออกหมายเรียก เจ๊ดา ดารุณี- อั๊ม เนโก๊ะ- โกตี๋ รวม 21บุคคลไม่รายงานตัว คสช.

ออกหมายเรียก 21บุคคลไม่รายงานตัว ตามคำสั่ง คสช. รวมจารุพงษ์-เจ๊ดา ดารณี- อั๊ม เนโก๊ะ- โกตี๋

คสช, รายงานตัว คสช, รัฐประหาร, อั้ม เนโก๊ะ, โกตี๋, เจ๊ดา

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (13 มิ.ย. 57) เจ้าหน้าที่นายทหารพระธรรมนูญเดินทางมาประสานกับพนักงานสอบสวน ที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อออกหมายจับบุคคลตามหมายเรียกให้มารายงานตัวตามกำหนด แต่ยังไม่มารายงานตัว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วย

1. นายโสภณ เมฆตระกูล คำสั่ง คสช. ที่ 14/57
2. นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ คำสั่ง คสช. ที่ 29/57
3. สุนัย จุลพงศธร คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
4. นายณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
5. นายธีร์ บริรักษ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
6. นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
7. น.ส.สุดา รังกุพันธุ์ คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
8. นายชัยอนันต์ ไผ่สีทอง คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
9. นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
10. นายพฤทธ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข คำสั่ง คสช. ที่ 53/57
11. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
12. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
13. นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
14. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
15. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
16. นาวาอากาศตรีชนินทร์ คล้ายคลึง คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
17. นิธิวัต วรรณศิริ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
18. นายศรัณย์ ฉุยฉาย คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
19. นายไตรรงค์ สินสืบผล คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
20. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์ คำสั่ง คสช. ที่ 57/57
21. นายวัฒน์ วรรลยางกูร คำสั่ง คสช. ที่ 57/57

โดยบุคคลที่ไม่มารายงานตัวต่อ คสช. ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

MThai News