คสช.สั่งศธ.ทบทวนโครงการแท็บเล็ต

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวทั่วไป / คสช.สั่งศธ.ทบทวนโครงการแท็บเล็ต
คสช.สั่ง ศธ.ทบทวน-ชะลอโครงการแท็บเล็ต ด้าน คตร.แจงผลจรวจสอบโครงการ งบประมาณเกิน1พันล้านบาท
คสช

พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือ คตร. ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ครั้งที่ 2/2557 ในวันนี้ทาง คตร.ได้มีการนำเสนอการติดตามและตรวจสอบโครงการในภาครัฐ ที่มีงบประมาณเกิน 1 พันล้านบาท จำนวน 28 โครงการ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เพื่อให้มีความเหมาะสมคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งมีบางโครงการที่ทาง คสช.อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ และมีอีกหลายโครงการที่ทาง คสช.ได้ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวน แล้วนำกลับมาเสนอต่อ คสช. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่หากโครงการใดยังไม่สามารถเสนอได้ก็ต้องมีการชี้แจงรายละเอียด ส่วนโครงการใดจะยกเลิกหรือไม่นั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน

ทั้งนี้ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต นั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนและชะลอโครงการไว้ก่อน เพื่อรอเสนอต่อ คสช. อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ ทางหัวหน้า คสช. ได้กำชับให้มีอการประกาศราคากลางในเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.