คนกรุงไม่เชื่อเมล์NGVโปร่งใส-60%ไม่เข้าใจ

Home / ข่าวการเมือง / คนกรุงไม่เชื่อเมล์NGVโปร่งใส-60%ไม่เข้าใจ
รถเมล์NGV
รถเมล์NGV

ดุสิตโพลเผยคนกรุง 48%ว่ารถเมล์NGVไม่โปร่งใส แค่6.50%โปร่งใส 72.73%ไม่เห็นด้วยค่าโดยสาร30บาท/วัน 60.27%ไม่ค่อยเข้าใจ แค่1.45%ไม่เข้าใจเลย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการเช่ารถเมล์ NGV จำนวน 4,000 คัน จากความเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,188 คน ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2552 ประชาชน 48.48% มองโครงการดังกล่าว ไม่โปร่งใส อีก 45.02% ระบุไม่แน่ใจ มีเพียง 6.50% บอกโปร่งใส

เมื่อถามว่า ถ้าประชาชนมีอำนาจตัดสินใจโครงการนี้ 3 อันดับแรก คือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส และปรับลดค่าใช้จ่ายลงมากกว่านี้ รองลงมา คือ ปรับปรุงบริการของ ขสมก.และรถร่วมเอกชนให้ดีขึ้นทุกด้าน และอันดับ 3 ขจัดปัญหาการรั่วไหล การทุจริต ทำให้ ขสมก.ขาดทุน

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 40.13% เห็นว่าวัตถุประสงค์โครงการเช่ารถเมล์ NGV ก็เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น โดยนำรถปรับอากาศรุ่นใหม่ มีระบบทันสมัยมาบริการ นอกจากนี้ เห็นว่าเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐ โดยเป็นการเช่ารถจากภาคเอกชน ไม่ใช่การจัดซื้อเอง เป็นการแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมขสมก. และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

ส่วนความเห็นของประชาชนกรณี ขสมก.จะจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาทต่อวัน และใช้บริการไม่จำกัดจำนวนเที่ยวนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 72.73% ไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าระดับราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 15-25 บาท ขณะที่ 26.60% เห็นด้วย เพราะจะช่วยผู้มีรายได้น้อยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เป็นอัตราเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และราคาคุ้มค่ากับระยะทาง

ส่วนตัวเลขรายได้คาดการณ์ ขสมก.จะเก็บได้ 10,000-11,000 บาทต่อคันต่อวัน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถ และเป็นรายได้เข้า ขสมก.นั้น 45.11% ไม่แน่ใจจะเป็นได้ เพราะขึ้นอยู่การบริหารจัดการที่ดี และรอบคอบในการพิจารณาโครงการ อีกทั้ง ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจปรับค่าเช่ารถเมล์จาก 4,780 บาทต่อคันต่อวัน มาเหลือที่ 4,657 บาทต่อคันต่อวัน จะมีความเหมาะสมหรือไม่

ต่อคำถามเรื่องการรับทราบข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ โครงการเช่ารถเมล์ NGV ประชาชนส่วนใหญ่ 60.27% ระบุรู้แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ รองลงมา 20.88% ระบุรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี และอีก 11.45% รู้แต่ไม่เข้าใจเลย มีเพียง 7.40% ไม่รู้จักโครงการนี้เลย

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ