โคทม ชู โมเดล ส.ส.ร.1 ต้นแบบ สภาปฏิรูป

Home / ข่าวการเมือง / โคทม ชู โมเดล ส.ส.ร.1 ต้นแบบ สภาปฏิรูป

โคทม อารียา แนะยึดที่มาสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2539 หรือ ส.ส.ร. 1 เป็นแบบจัดตั้งสภาปฏิรูป ย้ำคุณสมบัติ ต้องมีความรู้ เชี่ยวชาญ และมีจิตสาธารณะที่ต้องการเข้าไปทำงานเพื่อประชาชน

นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ว่าควรยึดกรอบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2539 หรือ ส.ส.ร. 1 เพราะมีฐานของประชาชนในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมการปฏิรูปประเทศ

27

ข่าวล่าสุดกรณีที่มีข่าวว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นผู้ที่คัดเลือกและแต่งตั้งเองนั้น คสช.ควรสอบถามความสมัครใจของบุคคลที่ถูกเลือกด้วย และบุคคลที่เข้าเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ควรมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีจิตสาธารณะที่ต้องการเข้าไปทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนคนที่สมัครใจแต่ไม่ได้รับเลือก ควรกำหนดบทบาทให้ทำงานในฐานะอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้น

MThai News