ดร.เจษฎ์แนะคสช.ผุดสนช.สภาปฏิรูปปลอดนักการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / ดร.เจษฎ์แนะคสช.ผุดสนช.สภาปฏิรูปปลอดนักการเมือง

นักวิชาการนิติศาสตร์ ชี้ ธรรมนูญปกครองชั่วคราวให้อำนาจ คสช. เหนือรัฐบาล แนะห้ามนักการเมืองร่วมสนช. และสภาปฏิรูป ขอนายกฯตอบโจทย์บ้านเมือง

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงธรรมนูญปกครองชั่วคราว ว่า หากเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีความชัดเจนในโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ซึ่งถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนเพราะหากยังไม่มีธรรมนูญฯ เกิดขึ้น ทุกสิ่งจะขึ้นอยู่กับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ส่วนกรณีเมื่อมีรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วหนึ่งสิ่งที่ในธรรมนูญฯ จะบัญญัติไว้คือ การให้ คสช. มีอำนาจเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

1146646_707648329261951_1210095450_n

 

หากมองว่าไม่ปกติ ด้านสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ควรสรรหาบุคคลที่พร้อมทำงานและสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ซึ่งไม่ควรมีจำนวนมากเกินไป ขณะที่สภาปฏิรูปควรจะมีภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องให้มาก เพื่อครอบคลุมในทุกด้าน แต่ที่สำคัญคือจะต้องไม่เอาบุคคลที่เป็นนักการเมืองเข้ามาร่วมในทั้ง 2 สภา

ทั้งนี้ สำหรับกรอบระยะเวลา 1-2 ปี ในการปฏิรูป ที่ทาง คสช. ได้วางกรอบเอาไว้นั้น ไม่สามารถจะดำเนินการในเรื่องที่เป็นระยะยาวได้ จะสามารถดำเนินการได้แต่เรื่องระยะสั้น และวางแผนระยะกลาง รวมไปถึงวางนโนบายในระยะยาวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ดร.เจษฏ์ ได้กล่าวถึงการสรรหานายกรัฐมนตรี ว่า ขอให้หาบุคคลที่สามารถตอบโจทย์ของปัญหาบ้านเมือง เพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้