‘ธงชัย’เผยร่างข้อบังคับรองรับสภาปฏิรูปเสร็จเมื่อคืน

Home / ข่าวการเมือง / ‘ธงชัย’เผยร่างข้อบังคับรองรับสภาปฏิรูปเสร็จเมื่อคืน
“ธงชัย” เผย ร่างข้อบังคับรองรับสภาปฏิรูป เสร็จตั้งแต่เมื่อคืน ขณะพรุ่งนี้ ร่วมประชุมวางกรอบ สนช. – สภาปฏิรูป

นาย ธงชัย ดุลยสุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำกับงานสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประชุมและกลุ่มงานประธานรัฐสภา ในฐานะประธานคณะร่างข้อบังคับเพื่อรองรับสภาปฏิรูป เปิดเผย สำนักข่าว INN ว่า ในวันนี้ ไม่ได้เป็นการพูดคุยของคณะทำงาน แต่เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการปรับแก้ เพราะฉบับร่าง ได้ร่างเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา

eikz6w

โดยอ้างอิงจากข้อบังคับเดิมที่มีอยู่เดิม มาปรับแก้และใส่หมวดหมู่ เช่น การเตรียมการประชุม การเลือกประธานและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ เท่านั้น เนื่องจากต้องรอให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว และทราบถึงอำนาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปเสียก่อน จึงจะร่างข้อบังคับฉบับสมบูรณ์ให้สอดคล้องกับอำนาจของสภาปฏิรูปได้

อย่าง ไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ นายธงชัย และ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าร่วมการประชุมวางกรอบการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูป ซึ่งจะนำแบบร่างข้อบังคับดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมด้วย