ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินส.ว.18ก.ค.-1ส.ค.

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินส.ว.18ก.ค.-1ส.ค.

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของ ส.ว. กรณีพ้นจากตำแหน่ง และ รมต. สมัยยิ่งลักษณ์ 18 ก.ค. – 1 ส.ค. นี้

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 จำนวน 150 ราย

ป.ป.ช., บัญชีทรัพย์สิน, ส.ว.

และของรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จำนวน 25 ราย 28 ตำแหน่ง ให้สาธารณชนทราบ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจร่วมตรวจสอบบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถ.นนทบุรี) จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ สามารถติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. WWW.NACC.GO.TH หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ป.ป.ช. 1205