ลูกหนี้เตรียมเฮ! คสช.ชงแก้ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้

Home / ข่าวการเมือง / ลูกหนี้เตรียมเฮ! คสช.ชงแก้ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้

คสช. เตรียมออกกฎช่วยลูกหนี้ หลังพบเจ้าหนี้ใช้สารพัดวิธีข่มขู่ ห้ามเปิดเผยชื่อ-ประวัติ ติดป้ายประกาศจนทำให้เกิดความเสื่อมเสีย

คสช, พ.ร.บ.ทวงถามหนี้, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ข่าววันนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมผลการขับเคลื่อนงานบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. วานนี้ (15 ก.ค. 57) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย 6 ฉบับ ประกอบด้วย
1.ร่างพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล
2.ร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้
3.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.ร่างพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
5.ร่างพ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
และ 6.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รายงานร่างกฎหมาย 2ฉบับ ที่จำเป็นต้องพิจารณาเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของ คสช. ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล และร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้

โดยเฉพาะพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ ที่ต้องคุ้มครองลูกหนี้ให้ได้รับการทวงถามที่เหมาะสมเป็นธรรม ภายหลังพบว่าปัจุบันมีการใช้วิธีข่มขู่ลูกหนี้จนทำให้เกิดความหวาดกลัว ซึ่ง จะมีการห้ามกระทำหรือคุกคามสิทธิ หรือไม่ให้เกียรติลูกหนี้

เช่น มีการใช้วาจาดูหมิ่น เสียดสี ถากถาง  เปิดเผยรายชื่อ ลงประกาศชื่อเผยตัวตนจนทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียงเป็นต้น นอกจากนี้จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ (ฉบับ1) เพิ่มเติมในเรื่องการค้ำประกัน และการจำนองด้วย หลังพบว่าเจ้าหนี้หันมาใช้วิธีดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น

MThai news