สดศรีโต้เรืองไกรกกต.จัดทำหลักสูตรพัฒนาการเมืองได้

Home / ข่าวการเมือง / สดศรีโต้เรืองไกรกกต.จัดทำหลักสูตรพัฒนาการเมืองได้

sodsrisad

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าววันที่ 12 มิถุนายนถึงกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ยื่นหนังสือต่อนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ว่าชอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. 2550 มาตรา 10 (14) หรือไม่ในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง เพื่ออบรมให้กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ว่า ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า กกต.มีหน้าที่ให้การศึกษาพัฒนาในด้านประชาธิปไตย

ดังนั้นการให้ความรู้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และการตั้งหลักสูตรดังกล่าวก็ไม่ขัดกฎหมาย หากสถาบันให้ความรู้กับประชาชน เป็นเรื่องผิด ก็ต้องพูดได้ว่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร? สถาบันพระปกเกล้า หรือแม้แต่ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)? ของวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ก็ต้องผิดด้วยกันทั้งหมด เพราะบุคคลต่าง ๆ ที่ไปเรียนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ

“การที่สถาบันให้ความรู้ถือเป็นเรื่องดี ดีกว่าเอางบหลวงไปดูงานต่างประเทศแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ทราบว่า ป.ป.ช.กำลังตั้งหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติชอบในวงราชการ เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่วิตก เพราะดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว”

ต่อข้อถามว่า หลักสูตรที่ กกต.จัดอบรมมักจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนักการเมือง เพื่อการพิจารณาเรื่องใบเหลืองใบแดงหรือไม่ นางสดศรี กล่าวว่า หลักสูตรไม่มีเจ้าหน้าที่ กกต.เข้าร่วม เป็นการอบรมที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำหลักสูตร กกต.เพียงแต่อำนวยความสะดวก และเป็นพี่เลี้ยงในการอบรม และ กกต.ทั้ง 5 คน จะเป็นวิทยากรในระยะแรกเท่านั้น เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กกต. และหวังว่าผู้เข้ามาอบรมเมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะช่วยทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ ไป มีความโปร่งใสมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์