มติวิป สนช.โหวตนายกฯ ใช้วิธีขานชื่อ-ไม่แสดงวิสัยทัศน์

Home / ข่าวการเมือง / มติวิป สนช.โหวตนายกฯ ใช้วิธีขานชื่อ-ไม่แสดงวิสัยทัศน์

ที่ประชุมวิป สนช. มีมติใช้แนวทางรัฐธรรมนูญ2550 เลือกนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธีการขานชื่อ ขณะไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์

น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราว หรือ วิป สนช. แถลงผลการประชุมว่า วิป สนช. มีมติการกำหนดหลักเกณฑ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2550 หากมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา

สนช, นายกรัฐมนตรี, เจตน์ ศิรธรานนท์, ข่าววันนี้
สนช เลือกนายกรัฐมนตรี

โดยการรับรองจะมีวิธีการแตกต่างกับ ส.ส. และ ส.ว. เพราะจะใช้วิธีโหวตโดยใช้เครื่องออกเสียงแทนการยกมือรับรอง เพื่อป้องกันการโหวตซ้ำ จากนั้นลงคะแนนด้วยวิธีขานชื่อทีละคนว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา คือ 99 คน แต่หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คนหรือมากกว่า ต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก

ขณะที่ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ วิป สนช. ระบุว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์หรืออยู่ภายในห้องประชุม เพราะผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คงได้รับการพิจารณาคุณสมบัติจากผู้เสนอชื่อมาแล้ว

มติวิปประชุมสนช.ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั่วคราว หรือ วิป สนช. ระบุว่า ที่ประชุมมีมตินัดประชุม สนช. ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ขณะที่วิป สนช.จะประชุมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. เพื่อให้สอดคล้องการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. รวมถึงคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในอนาคต

ส่วนการพิจารณากฎหมายเร่งด่วน 10 ฉบับ ตามที่ คสช. เสนอ ที่ประชุมวิป จะหยิบยกมาพิจารณาก่อน 6 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ… พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ…) พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการกำหนดอัตราศุลกากร และ ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ

อย่างไรก็ตาม การประชุม สนช. วันพรุ่งนี้ จะพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงวาระเดียว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิปสนช. ยังไม่ตัดสิทธิ 11 สมาชิกขาดประชุมโหวตรับงบปี 58

วิปสนช. ยังไม่ตัดสิทธิ 11 สมาชิกขาดประชุมโหวตรับงบปี 58
สมชาย แสวงการ เผย 11 สนช. ไม่เข้าประชุมลงมติรับหลักการงบประมาณปี 58 ไม่ถูกถอนพ้นสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ม.9 เหตุยังไม่มีข้อบังคับกำหนดเป็นทางการ

 

‘พรเพชร’ยัน21ส.ค.บรรจุวาระเลือกนายก ไม่รอข้อบังคับ

‘พรเพชร’ยัน21ส.ค.บรรจุวาระเลือกนายก ไม่รอข้อบังคับ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยัน การประชุม สนช. 21 ส.ค.นี้ บรรจุวาระเลือกนายกฯ โดยไม่ต้องรอข้อบังคับการประชุมแล้วเสร็จ

 

สนช. ฉลุยผ่านร่างพรบ.งบฯ 58

สนช. ฉลุยผ่านร่างพรบ.งบฯ 58
สนช.ผ่านร่างฉลุย ร่างพรบ.งบฯ 58 ด้วยคะแนนเสียง 183 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ด้านประยุทธ์ ยันไม่มีทุจริต เพราะเข้ามาทำเพื่อชาติไม่ใช่ตัวเอง

MThai News