โพลล์ปชช.หนุน ‘ประยุทธ์’ ควบ รมว.กลาโหม

Home / ข่าวการเมือง / โพลล์ปชช.หนุน ‘ประยุทธ์’ ควบ รมว.กลาโหม
ปชช. หนุน “พล.อ.ประยุทธ์” ควบ รมว.กลาโหม เห็นด้วย ทหารนั่ง ครม. เกินครึ่ง แต่ยกเว้นกระทรวงเศรษฐกิจ562270-01

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทั่วประเทศ เรื่อง “ประชาชนอยากเห็น ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างไร” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 78.6 เห็นด้วยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่ง ขณะที่ ร้อยละ 14.3 ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 7.1 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 65.7 บอกว่า ระบุ เห็นด้วย หาก ครม.ชุดใหม่ มีทหารเป็นรัฐมนตรีมากกว่าครึ่ง โดย ร้อยละ 47.2 ให้เหตุผลว่า ทหารเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในขณะที่ ร้อยละ 34.3 ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลแต่ละกระทรวงมากกว่า

ทั้ง นี้ เมื่อถามว่า รัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจ ควรเป็นทหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่ากัน ร้อยละ 81.1 เห็นว่าควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมากกว่า ขณะที่ ร้อยละ 13.9 เห็นว่าควรเป็นทหารมากกว่าและ ร้อยละ 5.0 ไม่แน่ใจ