ศอ.บต.ปรับแผนแก้ปัญหา 3 จว.ใต้

Home / ข่าวการเมือง / ศอ.บต.ปรับแผนแก้ปัญหา 3 จว.ใต้
ศอ.บต. ปรับแผนแก้ปัญหา 3 จังหวัดใต้ ภายใต้แนวคิด พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำบลเอาชนะยาเสพติด สรุป 3 เดือน เหตุรุนแรง ผู้เสียชีวิตลดลง

        วันนี้ (5 ก.ย.) พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เปิดเผยว่า การประชุม คสช. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการรายงานการดำเนินงานของของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอ.บต. ที่ได้กำหนดเป้าหมาย “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำบลเอาชนะยาเสพติด”

 DSC_0087

โดยใช้กลไกของอำเภอเป็นหน่วยขับเคลื่อนและใช้บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ซึ่งปรากฏว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามนโยบาย มีการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ มีการประชุมวางแผนการดูแลรักษาหมู่บ้านอย่างชัดเจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ สำหรับรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ห้วงระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 56 เปรียบเทียบกับ ห้วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ลดลงเหลือ 170 เหตุการณ์ จำนวนผู้เสียชีวิตจาก 75 ราย ลดลงเหลือ 57 ราย และจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 215 คน ลดลงเหลือ 146 คน