ประยุทธ์เปิดงาน ต้านคอร์รัปชั่น ขอชาติเดินหน้าทำประเทศสงบ

Home / ข่าวการเมือง / ประยุทธ์เปิดงาน ต้านคอร์รัปชั่น ขอชาติเดินหน้าทำประเทศสงบ

‘พล.อ.ประยุทธ์’ เปิดงาน ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 ขอชาติเดินหน้า ยึดโปร่งใสทำประเทศสงบมีบุคคล เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวปฐกถาพิเศษ เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557” HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า รัฐบาลและ คสช.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐบาลและ คสช.กำลังดำเนินการอยู่

10

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อองค์กร บริษัท และบุคคลแล้ว ยังส่งผลรวมถึงประเทศชาติโดยรวม โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศ และการเสียโอกาสทางด้านต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลและ คสช. สัญญาว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันทำให้ประสบความสำเร็จและกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย

ขณะที่บรรยาการภายในงานได้มีบุคคลสำคัญ อาทิ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. รวมทั้งตัวแทนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเยาวชนต้านคอร์ปชั่นเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง