มติปปช.ตั้ง10คกก. ร่วมอสส.ดูคดียิ่งลักษณ์โกงข้าว

Home / ข่าวการเมือง / มติปปช.ตั้ง10คกก. ร่วมอสส.ดูคดียิ่งลักษณ์โกงข้าว
ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมอัยการสูงสุดประชุมรวบรวมข้อมูล ดูคดี “ยิ่งลักษณ์” ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว – “สรรเสริญ” นั่งประธาน

นาย สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

po000049

กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของ รัฐบาล เพื่อให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองนั้น ต่อมาอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องคดีและได้ตั้ง คณะทำงานผู้แทนอัยการสูงสุด โดยมี นายวุฒิพงษ์ วิบูลย์พงศ์ รองอัยการสูงสุดและคณะรวม 10 คน เป็นผู้แทนอัยการสูงสุด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 10 คน เป็นคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด โดยมีตนเอง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งหลังจากแต่งตั้งคณะทำงานร่วมแล้วจะมีการประชุมคณะทำงานร่วม เพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป แต่หากไม่อาจหาข้อยุติได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจฟ้องคดีเอง หรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน

นาย สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเป็นคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน