กกต.มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิ์ลต.กรณีนายเอกชัย

Home / ข่าวการเมือง / กกต.มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิ์ลต.กรณีนายเอกชัย

รองเลขาธิการ กกต. เผยที่ประชุม 94/57 ให้เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง สั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ 2 สำนวน และดำเนินคดีอาญา 1 สำนวน

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 94/2557 มีการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 สำนวน โดยมีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง พร้อมกับสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 2 สำนวน กรณี นายเอกชัย โศจิวิศาล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก ข้อกล่าวหาเสนอให้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจ และให้ดำเนินคดีอาญากับพวกอีก 10 คน

565223-01
พร้อมกับให้มีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ กรณี นายบรรจง ทาช้าย ผู้สมัคร ส.อบต.ผาน้ำย่อย หมายเลข 1 เขต 8 และ นายประสิทธิ์ ศรีชนะ ผู้สมัคร ส.อบต.หมายเลข 2 เขต 8 ในข้อกล่าวหา เสนอให้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจและให้ดำเนินคดีอาญากับ นายอรุณ จันทภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลผาน้ำย่อย

นอกจากนี้ สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.ป่าคา จ.น่านใหม่ และดำเนินคดีอาญากับ นายศิลป์ ปรารมภ์ ประธาน กปน.ที่ 1 เขต 5 กับพวกอีก 6 คน ข้อกล่าวหากระทำการอันมิชอบยินยอมให้บุคคลอื่นมาลงลายมือชื่อให้สิทธิ์เลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิ์ได้