เปิดรายชื่อ10อัยการสอบเพิ่ม3ประเด็นยิ่งลักษณ์จำนำข้าว

Home / ข่าวการเมือง / เปิดรายชื่อ10อัยการสอบเพิ่ม3ประเด็นยิ่งลักษณ์จำนำข้าว

เปิดรายชื่อ 10 อัยการ พิจารณาสอบสวนเพิ่ม 3 ประเด็นคดี อดีตนายกฯ ” ยิ่งลักษณ์” จำนำข้าว

ความคืบหน้าการตั้งคณะทำงานร่วมอัยการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวนเพิ่มเติม 3 ประเด็นคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ละเลยไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อความเสียหายแก่รัฐ กว่า 5 แสนล้านบาท ว่า นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ได้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายอัยการ รวม 10 คน เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมคดีดังกล่าวแล้ว หลังจากอัยการสูงสุดมีความเห็นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมาให้สอบสวนเพิ่มเติม พร้อมส่งหนังสือแจ้ง ป.ป.ช. ตั้งคณะทำงานร่วมภายใน 14 วัน เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน

8

ทั้งนี้ สำหรับผู้แทนอัยการ 10 ราย ประกอบด้วย

1. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด
2. นายกิตติ บุศยพลากร ผู้ตรวจการอัยการ
3. นายชุติชัย สาขากร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง รักษาราชการแทนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
4. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน
5. นายภาณุพงษ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ
6. นายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน
7. น.ส.ปราณี รัตนชัยวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 5
8. นายวิทูร สุรวัฒนานันท์
9. นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานคดีพิเศษ 5
10. นายธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานการสอบสวน 2

สำหรับ นายวุฒิพงศ์ นั้น เคยเป็นหัวคณะทำงานชุดที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นพิจารณาสำนวนในครั้งแรก ขณะที่คณะทำงานร่วมอัยการชุดนี้ บางส่วนก็เคยเป็นคณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นพิจารณาสำนวนในครั้งแรกเช่นกัน