ป.ป.ช.ชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินนายกฯ-รมต.

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช.ชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินนายกฯ-รมต.

ป.ป.ช. เข้าชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการทางการเมือง ระบุกำหนดให้ยื่นภายใน 30 วันหลังเข้ารับตำแหน่ง คาดเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้ไม่เกิน 2 พ.ย.

วันนี้ (17 ก.ย.) บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้า ที่ตึกสันติไมตรี นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. เข้าชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการทางการเมือง โดยมีคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทางการเมืองเข้ารับฟัง

 

DSC_0984

 

โดยนายวรวิทย์ กล่าวภายหลังเข้าชี้แจงว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยได้ใช้เวลาสั้นๆเพียง 10 นาที ในการชี้แจงรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเอง คู่สมรส และบุตร รวมไปถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 30วัน หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 3 ตุลาคม 2557  โดยป.ป.ช.จะต้องเปิดเผยรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสารธารณะภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนดการยื่น และคาดว่าจะไม่เกินวันที่ 2 พ.ย. นี้

อย่างไรก็ตามป.ป.ช.ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ ห้ามมิให้รัฐมนตรีถือหุ้นเกิน 5% และหากมีการถือหุ้นเกินจะต้องแจ้งให้ ปปช.ทราบภายใน 30 วัน และดำเนินการโอนหุ้นให้บุคคลอื่นภายใน 90 วัน และแจ้งให้ ปปช.ทราบหลังจากการโอนหุ้นแล้วภายใน 10 วัน

ส่วนช่วงบ่ายในเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญข้าราชการระดับสูงของทุกกระทรวง เข้ารับฟังและมอบนโยบายของรัฐบาล หลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เพื่อทำความเข้าใจและให้แต่ละหน่วยงานกลับไปทำแผนปฏิบัติการ รวมถึงมาตรการเร่งด่วนที่สามารถทำทันทีในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นส่งแผนกลับมายังรัฐบาล เพื่อเสนอให้หน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ นำไปปฏิบัติต่อไป

 

MThai News