โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.สมยศ” นั่งผบ.ตร. คนที่ 10

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.สมยศ” นั่งผบ.ตร. คนที่ 10
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ต.อ.สมยศ” ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 10  มีผล 1 ตุลาคม 2557

        ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 183 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ดาวน์โหลด

 

           พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2497 เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 31 ชีวิตครอบครัว สมรสกับนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรสาว 1 คน คือ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง หรือ เอ๋ย

การศึกษา เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นได้มาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.รุ่นที่15) และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 31) ตามลำดับ นอกจากนี้ พล.ต.อ. สมยศ ยังได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูน่า ประเทศอินเดีย, ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18, หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 และหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 47

ชีวิตการทำงาน ในฐานะข้าราชการตำรวจนั้น พล.ต.อ. สมยศ เคยได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านความมั่นคง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานั้น พล.ต.อ. สมยศ  สามารถดำเนินการจับอาวุธสงครามและติดตามจับผู้ต้องหาที่ขัดคำสั่ง คสช. ได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้  พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 10

 

MThai News