“นิพิฏฐ์”นำอดีตส.ส.ปชป.แถลงเสนอแก้ราคายางพารา

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวทั่วไป / “นิพิฏฐ์”นำอดีตส.ส.ปชป.แถลงเสนอแก้ราคายางพารา
นิพิฏฐ์ นำอดีต ส.ส.ปชป. แถลงเสนอแก้ราคายางพารา 5 ข้อ มั่นใจ หาก รบ.ทำตาม แก้ปัญหาได้แน่นอน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ และ นายนริศ ขำนุรักษ์ ร่วมแถลงข่าวถึงกรณีการแก้ไขราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล ว่า

13822505711382250605l

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

ก่อนหน้าที่รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาอย่างพาราเป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข แต่จนถึงขณะนี้ราคายางพารายังไม่สูงขึ้นและมีแนวโน้มจะต่ำลง จึงกังวลว่าในช่วงต้นปีซึ่งเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะยิ่งส่งผลให้ราคายางตกต่ำลงอีก

ดังนั้น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจึงข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา 5 ข้อ คือ 1.รัฐบาลต้องกระกาศให้ชัดเจนว่าจะไม่ขายยางพารา 2.1 แสนล้านตัน ที่เหลืออยู่ เพื่อลดปริมาณยางพาราในตลาด 2. รัฐบาลต้องประกาศให้นำยางพารามาสร้างถนน โดยจะต้องเป็นยางพาราใหม่และไม่ต่ำกว่า 5% 3. รัฐบาลนำยางพารามาสร้างสนามกีฬาของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสนามเด็กเล่น 4. รัฐบาลต้องประกาศให้นำยางพารามาจัดทำระบบกันสั่นสะเทือน 5. รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายนิพิฏฐ์ เชื่อมั่นว่า หากรัฐบาลดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหายางพาราได้ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญตนและคณะยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวทั้งหมดจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป