‘พล.อ.อุดมเดช’ ไม่ขอพูดยกเลิกกฎอัยการศึก

Home / ข่าวการเมือง / ‘พล.อ.อุดมเดช’ ไม่ขอพูดยกเลิกกฎอัยการศึก

ผบ.ทบ. ไม่ขอพูดเรื่องยกเลิกกฎอัยการศึก ประชุมร่วม ครม.-คสช. วันพรุ่งนี้ ก็ไม่มีการหารือ เชื่อหากบ้านเมืองเรียบร้อยจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการยกเลิกกฎอัยการศึกว่า ยังไม่ขอกล่าวถึงในตอนนี้ ส่วนการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในวันพรุ่งนี้นั้น คงจะยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว

 

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

โดยการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นการติดตามการบริหารงานในกลุ่มต่างๆ ที่เคยแบ่งไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมการทำงาน รวมถึงข้อเสนอแนะให้เป็นไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม คงจะมีการสรุปสถาการณ์ต่างๆ ด้วย ซึ่งหากสถาการณ์เรียบร้อยอาจจะมีการปรับบางอย่าง แต่ในขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงการติดตามประเมินผลอยู่

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้น จะเน้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและจะควบคุมสถาการณ์ต่างๆ ให้ได้ และขอความร่วมมือกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ร่วมกันแก้ไขพูดคุยและแสดงออกตามกรอบที่ทางรัฐบาลได้วางไว้

 

ทบ.เร่งดำเนินการ 12 เรื่องสำคัญ-แก้ใต้ต้องลดเหตุ 50%

นอกจากนี้ พล.อ.อุดมเดช กล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกว่า วันนี้เป็นการชี้แจงนโยบายแก่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ซึ่งในปี 2558 กองทัพบกจะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม โดยสานต่อนโยบายของอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนก่อน ซึ่งงานเร่งด่วนมี 12 ประการ อาทิ การดูแลกำลังพล การบริหารงาน การปกป้องชายแดน การรักษาความมั่นคง การปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสานต่อนโยบาย ซึ่งในหนึ่งปีจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้เหตุลดลงอย่างน้อย 50% และจะต้องทำให้สถาการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมีคติพจน์การทำงานคือ ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์