เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดกิจกรรมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

Home / ข่าวการเมือง / เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดกิจกรรมรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก

เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ทหารไม่ให้ขบวนผ่านหน้าทำเนียบ ยื่น 3 ข้อเสนอให้รัฐบาล

วันนี้ ( 7 ต.ค.) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เพื่อให้รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาคนจนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ปกติสุข และมีความยั่งยืน

 

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

โดยได้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยขอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณและสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมือง รวมถึงอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินนโยบายที่อยู่อาศัยคนเร่ร่อนไร้บ้านและสร้างบ้านชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาเร่งด่วน

2. ด้านการกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดิน และรับรองสิทธิ์การถือครองอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยออกกฎหมายเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ออกกฎหมายรับรองสิทธิชุมนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร รวมถึงนำพื้นที่ป่าสงวนที่หมดสัญญาจัดสรรให้เกษตรกรเพื่อทำกิน

3. ปฏิรูปกองทุนยุติธรรมโดยออกกฎหมายกองทุนยุติธรรม ให้คนจนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิขบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ยื่นหนังสือให้กับรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ โดยเจ้าหน้าที่ทหารไม่อนุญาตให้เดินขบวนมาบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล