นายกถกทวิภาคีผู้นำเวียดนามก่อนเดินทางกลับ

Home / ข่าวการเมือง / นายกถกทวิภาคีผู้นำเวียดนามก่อนเดินทางกลับ
นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีผู้นำเวียดนาม ก่อนเดินทางกลับวางกรอบเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ นายเหงียน ทัน ดุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 10 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าไทยยินดี และพร้อมที่จะร่วมมือกับเวียดนาม อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

573202-01

โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่ง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เสนอให้มีการขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆ ที่มีการตกลงกันไว้ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม และคณะกรรมการต่างๆ ที่เคยมีมาก่อน ขอให้มีการส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2020 พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้น

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางเยือนเวียดนามด้วย ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ก็เห็นพ้องที่จะมีการจัดการประชุมร่วมระหว่างไทยและเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าที่ได้กำหนดไว้