นายกฯชวนอินเดียร่วมพัฒนาเขต ศก.ทวาย

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯชวนอินเดียร่วมพัฒนาเขต ศก.ทวาย
นายกรัฐมนตรี เชิญชวนอินเดีย ร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ขณะอยากเห็นเข้ามาลงทุน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ พล.อ.วิชัย กุมาร สิงห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศอินเดีย ซึ่ง ไทยและอินเดีย มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญผู้นำอินเดีย เข้าร่วมประชุม ACD ที่จะจัดขึ้นในไทย ในปีหน้า ทั้งนี้ อยากเห็นนักลงทุนอินเดีย มาลงทุนในไทย

573202-01

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้ทราบว่า การดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ใกล้บรรลุความสำเร็จ

นอกจากนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงภายใต้โครงการถนนสามฝ่าย ไทย เมียนมาร์ อินเดีย จะเสร็จสิ้นภายในปี 2559 พร้อมทั้งเชิญชวนอินเดีย ให้เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค