รบ. เตรียมจัดที่ทำกินให้คนยากจน

Home / ข่าวการเมือง / รบ. เตรียมจัดที่ทำกินให้คนยากจน

พล.อ.ดาว์พงษ์ เผย รัฐบาล ตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาจัดสรรที่ดินให้ราษฎรที่ยากจน แต่จะไม่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วานนี้ มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

21

 

โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรที่ดินให้ราษฎรที่ยากจนให้มีที่ดินทำกิน แต่จะไม่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะทำในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมา เมื่อมีการออกเอกสารสิทธิ์ ก็มักจะมีการนำที่ดินไปขายต่อให้นายทุน

ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีมีนโยบายตั้งโรงกำจัดขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานนั้น ทางกระทรวงได้สำรวจพื้นที่ที่จะมีการตั้ง เพื่อแปรรูปขยะและนำพลังงานมาใช้ โดยประสานกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาพื้นที่ที่เหมาะสม

 

MThai News