กอ.รมน.อัดงบ1,700 ล. ตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน

Home / ข่าวการเมือง / กอ.รมน.อัดงบ1,700 ล. ตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน

โฆษก กอ.รมน. เผยที่ประชุมคปต.เห็นชอบแผนแก้ไฟใต้ปี 2558 อนุมัติงบ 1,700 ล้าน ตั้งกรมทหารนาวิกโยธิน ภายใน 2 ปี

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยหลังการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 5 ว่า การประชุม คปต. เปรียบเสมือนการประชุม ครม.ย่อย ที่มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาพื่้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการดำเนินงานจะต้องรวบรวมเข้าที่ประชุม ครม.ใหญ่ต่อไป

 

j8dbhjbdejeajb5ikbd7b

 

โดยวาระในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง คือ การสนับสนุนอาวุธประจำกาย ของกองทัพบกให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กับอาสาสมัครรักษาดินแดนใช้ในการปฏิงาน จำนวน 2,700 กระบอก และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตำรวจ จำนวน 2,000 อัตรา โดยจะรับสมัครจาก 14 จังหวัดภาคใต้ 1,000 อัตรา และในพื้นที่อื่น 1,000 อัตรา ซึ่งการดำเนินการจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มิ.ย. 58

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2558 และอนุมัติจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินทหารเรือ ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดตั้งจำนวน 2 ปี ในวงเงิน 1,700 ล้านบาทเศษ ขณะเดียวกัน มีการอนุมัติเห็นชอบจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2558

 

 

MThai News