3 กระทรวงแชมป์ถูกร้องเรียน 5 ปัญหายอดฮิต

Home / ข่าวการเมือง / 3 กระทรวงแชมป์ถูกร้องเรียน 5 ปัญหายอดฮิต

ผอ.ศูนย์บริการประชาชน เผย 3 กระทรวงแชมป์ถูกร้องทุกข์มากสุด โดยมี 5 ปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ ปัญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน ยาเสพติด สาธารณูปโภคทั่วไป การคอรัปชั่น และมีจนท.รัฐร้องให้ช่วยตามลูกหนี้ที่หนีหนี้ด้วย

น.ส.อรนุช ศรีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กล่าวว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง 3 อันดับแรกคือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมมักจะเป็นเรื่องที่มีการตัดสินคดีไปแล้วแต่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

32

รวมถึงเรื่องของกรมบังคับคดีด้วย ส่วนกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องของปัญหาที่ดินทำกิน และกระทรวงการคลังเป็นปัญหาหาเรื่องหนี้นอกระบบ สำหรับ 5 ปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก ผอ.ศูนย์บริการประชาชน กล่าวว่า ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาสาธารณูปโภคทั่วไป และปัญหาการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ

หลังจากเกิดเหตุที่มีประชาชนที่มาร้องเรียนเรื่องหนี้สินและได้เผาตัวเองนั้น ปรากฏว่าหลังจากนั้นศูนย์บริการประชาชนได้เสริมมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น และทั้งนี้พบว่ามีประชาชนมาร้องเรียนปัญหาหนี้สินมากขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งพบว่ามีเจ้าหน้าที่บางรายมาร้องเรียนให้ศูนย์บริการประชาชนช่วยตามหาลูกหนี้ที่หนีหนี้ด้วย

MThai News