สื่อทำเนียบฯ งดตั้งฉายารัฐบาล-รัฐมนตรี

Home / ข่าวการเมือง / สื่อทำเนียบฯ งดตั้งฉายารัฐบาล-รัฐมนตรี
นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์ งดตั้งฉายารัฐบาล และรัฐมนตรี เหตุอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลออกแถลงการณ์กรณีการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ประจำปี ตามที่เคยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบเนื่องการมาเพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็น ของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ต่อการทำงานของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี

589342-01

แต่ในปีนี้ รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีพิเศษและไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งตามหลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลกำหนดไว้สืบเนื่องตลอด มาว่า กรณีรัฐบาลรักษาการ รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ หรือในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติจะไม่มีการตั้งฉายา ในปีนี้ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงมีมติงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ประจำปีตามเงื่อนไขและหลักเกณฐ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ การงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ รัฐบาลรักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จนมีรัฐบาลรักษาการ

รวมถึงครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังเกิดการปฏิวัติเมื่อปี 2549 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในปี 2550 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2551