พุทธะอิสระ ขอบคุณ ประยุทธ์ ช่วยแก้วิกฤติชาติ

Home / ข่าวการเมือง / พุทธะอิสระ ขอบคุณ ประยุทธ์ ช่วยแก้วิกฤติชาติ

หลวงปู่พุทธะอิสระ โพสต์ขอบคุณ ประยุทธ์ ที่ช่วยเหลือประเทศไทย เข้ามาแก้ไขปัญหาความวุ่นวายบ้านเมือง

หลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) ลงวันที่ 1 ม.ค. 58 ขอบคุณพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ของประเทศไทยในปี 2557 จนทำให้ประเทศกลับมามีความสุขอีกครั้ง โดยระบุว่า

พุทธะอิสระ, ปีใหม่ 2558, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ข่าวเฟซบุ๊ก, ข่าววันนี้
พุทธะอิสระ

สวัสดีปีใหม่ ขอบใจคุณประยุทธ์ และ คสช. 1 มกราคม 2558

ขอบใจ ที่ทำให้คนรักชาติอย่างพวกเราไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายจากการโดนลอบทำร้าย
ขอบใจ ที่ทำให้บ้านเมืองกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มพิมพ์ใจ ไร้กังวล พ้นทุกข์ภัย มีความสุขกันทั่วหน้า
ขอบใจ ที่ช่วยให้ชาวนาได้รับเงินค่าข้าวสารคืน และมีที่ดินทำนาทำไร่เป็นของตัวเอง
ขอบใจ ที่ทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
ขอบใจ ที่ทำให้คนทุจริต ทำผิดกฎหมาย ได้รับผลแห่งกรรมอย่างสาสมแก่ความผิดของตน
ขอบใจ ที่ทำให้ราชวงศ์จักรีปลอดภัย
ขอบใจ ที่ทำให้ลูกไทย หลานไทยมีสัมมาคารวะ รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ รู้การวางตัวให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ตามค่านิยม 12 ประการ
ขอบใจ ที่ทำให้คุณธรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะสังคมไทยได้กลับมามีชีวิตชีวา อยู่ในจิตใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่ง
ขอบใจ ที่ทำให้พวกนักลากตั้ง เลือกตั้ง ซื้อเสียงมาทั้งหลายได้หยุดคิดว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมา เขาหลงลืมทำดีอย่างไรแก่บ้านเมืองและประชาชนบ้าง
ขอบใจ ที่ช่วยนำพาประเทศไทย คนไทย เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมของชนเผ่าไทย ที่ถูกต้องยั่งยืน โดยไม่ละทิ้งรากเหง้าของความเป็นไทย
ขอบใจ ที่ทำให้คนชั่วไม่กล้าเหิมเกริม
ขอบใจ ที่ทำให้คนดีมีความหวัง ความปลอดภัย ความสุข และแสงสว่าง
ขอบใจ ที่สร้างรัฐบาลผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้สึกเป็นสุขใจ
ขอบใจ ที่ทำให้ทิศทางพลังงานชัดเจน มั่นคง เป็นไปตามสภาวะความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือน
ขอบใจ ที่ช่วยวางอนาคตประเทศไทย ให้ถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน
ขอบใจ ที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความสุข
ขอบใจ ที่ทำให้คนไทยมีความหวัง แสงสว่าง และความสุข
และขอบใจ ที่ฝากความระลึกถึงฉัน อุตส่าห์ฝากผู้อื่นมาบอก

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาโพธิสัตว์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาบารมีทศพิธราชธรรมของพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีทุก ๆ พระองค์
ด้วยอานุภาพแห่งคุณบิดามารดาทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งคุณครูบาอาจารย์ทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและเทพเจ้าทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งบรรพบุรุษไทยทั้งปวง

ขอจงดลบันดาลประทานพรให้คุณประยุทธ์ คสช. และคณะรัฐมนตรีประชาชนคนไทยทั้งหลาย จงประสพความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาตั้งมั่น มีกำลังกายกำลังใจรุ่งเรืองเจริญ พรั่งพร้อมด้วยอำนาจ พลัง ตบะ ชัยชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ บริวาร กำลัง และความสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

พุทธะอิสระ

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “พุทธะอิสระ” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai News