‘อภิสิทธิ์’จี้รัฐแก้ปัญหาข้าวยาง หนุนเลิกกฎอัยการศึก

Home / ข่าวการเมือง / ‘อภิสิทธิ์’จี้รัฐแก้ปัญหาข้าวยาง หนุนเลิกกฎอัยการศึก

อภิสิทธิ์ ติงรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวไม่ตรงจุด จี้เร่งสร้างความชัดเจนนำยางในสต๊อก  ปชช.ควรใช้พลังงานในราคาต้นทุน ย้ำท่องเที่ยวยังติดขัดกฎอัยการศึก

 

04
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขปัญราคาข้าวตกต่ำว่า รัฐบาลชุดนี้ยังแก้ไขปัญหาราคาข้าวไม่ตรงจุด เนื่องจากรัฐบาลไปเน้นเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาทต่อไร่ แทนการสนใจราคาในตลาด เพราะเมื่อนายทุนเห็นว่ารัฐช่วยเหลือเกษตรกร ก็จะทำให้นายทุนไปกดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาต่ำ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
อีกทั้งกรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ชาวนางดการปลูกข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปรังปี 2557/2558 เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งตนมองว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนว่ารายได้ของเกษตรกรจะมาจากทางไหน จึงควรหาวิธีการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหายางพารา ว่า สิ่งที่กำลังเป็นปัญหาคือสต๊อกยางพาราที่รัฐบาลชุดที่แล้วรับซื้อไว้ ฉะนั้นเห็นว่าการที่รัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขได้รัฐบาลต้องสร้างความชัดเจนว่าจะนำยางพาราเหล่านั้นไปทำอะไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะไม่นำออกมาขายอีก แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีความชัดเจนทำให้ตลาดโลกเข้าใจว่ายางในส่วนนี้อยู่ทำให้ราคายางในตลาดโลกตกลง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายพลังงาน ว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง แต่รัฐบาลกลับมีนโยบายปรับขึ้นค่าแท็กซี่ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้องในเชิงหลักการ เพราะประชาชนควรที่จะได้ใช้พลังงานในราคาต้นทุน และเป็นการซ้ำเติมปัญหากำลังซื้อของประชาชน นอกจากนี้การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลและเบนซินเท่ากันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยาก

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการท่องเที่ยวในประเทศ ว่า แม้ขณะนี้จะฟื้นตัวแล้วแต่ก็ยังติดเรื่องของกฎอัยการศึกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถซื้อประกันได้ รวมถึงการลงทุนของชาติชาติที่อาจจะรอให้ประเทศเกิดความสงบอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลการทบทวนเรื่องต่างๆ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการเร่งให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าไทยจะยังสามารถเดินต่อไปได้