ครม.รับทราบไทยถูกตัด GSP ไม่เกี่ยวการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / ครม.รับทราบไทยถูกตัด GSP ไม่เกี่ยวการเมือง

ครม.รับทราบไทยถูกตัด GSP ไม่เกี่ยวการเมือง

หลังการประชุมคณะรัฐมมนตรี (ครม.) ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27ม.ค.57.- 4ม.ค.58 มากถึง 947,028คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.2 มากกว่าปี 2557 มีเพียงกว่า 8 แสนคน (883,412คน) ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศลดลงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 3 จำนวน 407,135คน

จส.100, คณะรัฐมนตรี, ยุโรป, ภาษีศุลกากร,   ข่าววันนี้

ด้านกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานต่อที่ประชุม ครม. กรณีไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรป (EU) ในสินค้าทุกรายการ อาทิกุ้ง ปลา รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เนื่องจากธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง เช่นเดียวกับ จีน และเอกวาดอร์ ทำให้ไทยจะเสียสิทธิ การเก็บภาษีในระดับต่ำ ส่วนความร่วมมือต่างๆ ก็ยังคงปกติ โดยที่นักธุรกิจไทยได้มีการเตรียมตัวในก่อนหน้านี้แล้ว และพร้อมที่รับมือกับปัญหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้รับคำร้องตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาขาติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำ นอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยให้ทางกระทรวงกลาโหม ,กระทรวงการคลัง ,กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฎิบัติ และแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อรายงานต่อ สหประชาขาติ(UN) ต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้ เสนอแผนงานต่อครม. ในการทำแผนงานทันตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2558-2565รวม 8 ปี ใช้งบกว่า 13,268ล้านบาท เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางทันตกกรรมที่ดีขึ้น โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เน้นขอให้มีการครอบคลุมในทุกกลุ่มช่วงวัยด้วย

ข้อมูลข่าวจาก js100.com

MThai news