สนช. ผ่านร่างปรับปรุง กฎหมายศาลทหาร

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ผ่านร่างปรับปรุง กฎหมายศาลทหาร

สนช. ผ่านร่างปรับปรุง กฎหมายศาลทหาร กำหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญ, อัยการทหาร เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม พร้อมทั้งเพิ่มเงินตำแหน่งเทียบเท่าผู้พิพากษา-ตุลาการศาลอื่นๆ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (8 ม.ค. 57) ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการวาระแรกการปรับปรุงร่างกฎหมายศาลทหาร พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญจำนวน 15 คน ขึ้นมาเพื่อพิจารณาภายใน 7วัน ตามที่พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอ เนื่องจากเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ศาลทหาร, สนช, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ข่าววันนี้
ศาลทหาร

โดยการปรับปรุงร่างกฎหมายศาลทหารดังกล่าว ได้การกำหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหารเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานในการยุติธรรม และให้ตุลาการพระธรรมนูญ และอัยการทหารได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเพื่อให้ดำรงตนอยู่ในความยุติธรรมอย่างสมเกียรติ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งของผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลอื่น และพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีโดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ยังบัญญัติให้ในกรณีที่ศาลอาญาศึกพิพากษาประหารชีวิตผู้หญิง โดยถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครรภ์อยู่ จะต้องรอไว้จนพ้นกำหนด 3 ปีนับตั้งแต่คลอดบุตร แล้วให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “ศาลทหาร” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai news