นายกฯพาเด็กนั่งเก้าอี้ทำงานทำเนียบ

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯพาเด็กนั่งเก้าอี้ทำงานทำเนียบ
นายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดงโขนเด็ก ก่อนนำเด็กด้อยโอกาส เด็ก 3 จชต. เยี่ยมชมห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า และนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่ง

บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่ ทำเนียบรัฐบาล เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในปีนี้รัฐบาลจัดภายใต้แนวคิดคำขวัญวันเด็กของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบันเทิงต่างๆ พร้อมปลูกฝังในเรื่องความมีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

591132-01 (1)

โดย นายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดงโขนเด็ก ชุดยกรบ เป็นการแสดงหนึ่งในรามเกียรติ ของกระทรวงวัฒธรรม ก่อนนำเด็กด้อยโอกาส เด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็กจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เยี่ยมชมห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า และนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แนะนำการใช้ชีวิตกับเด็กๆ รวมถึงการเลือกเรียนสาขาที่ขาดแคลน เช่น วิศวะ แพทย์ บัญชี เพื่อเรียนจบมาจะได้ไม่ต้องตกงาน เพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแล ดังนั้น ต้องวางอนาคต เพื่อให้เท่าทันกับนานาประเทศ